گواهی مقرون به صرفه در مطالعات کتاب مقدس آنلاین

ماموریت ما


دانشگاه لوسنت یک موسسه آنلاین غیر انتفاعی متعهد به تبدیل شدن به بهترین مدرسه کلامی با ارائه آموزش با کیفیت بالا مبتنی بر ایالات متحده در هزینه مردم در سراسر جهان می تواند استطاعت است.

بیلی گراهام

دوره مدرسه بشارت آنلاین از انجمن انجیلی بیلی گراهام در دسترس است تا به عنوان بخشی از این برنامه را.