เทววิทยาราคาไม่แพงและกระทรวงองศาออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรเทววิทยา

โปรแกรมของเราได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความท้าทายทางจิตวิญญาณและวัสดุที่รัฐมนตรีพระกิตติคุณเผชิญในโลกแห่งความจริง. ปริญญาของเราปฏิบัติธรรมในธรรมชาติและจะเตรียมคุณด้วยทักษะทั้งหมดที่คุณต้องการในการปฏิบัติศาสนกิจที่มีประสิทธิภาพในศาสนจักร ชุมชน หรือสาขาพันธกิจของคุณ

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา