Thần học giá cả phải chăng và Bộ Bằng Trực tuyến

ĐĂNG NHẬP

Chương trình Thần học

Các chương trình của chúng tôi được thiết kế xem xét những thách thức thuộc linh và vật chất của các Bộ trưởng Phúc Âm phải đối mặt trong thế giới thực. Bằng cấp của chúng tôi là thực tế về bản chất và sẽ chuẩn bị cho bạn với tất cả các kỹ năng cần thiết để phục sự hiệu quả trong Giáo Hội, cộng đồng hoặc lĩnh vực truyền giáo của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

NÓI CHUYỆN VỚI CHÚNG TÔI