Các bằng cấp về Công nghệ và Thần học Giá cả phải chăng Trực tuyến

ĐĂNG NHẬP

Chương trình công nghệ

Trên thị trường công nghệ, chứng chỉ có giá trị hơn bằng cấp hay học vị. Đó là lý do tại sao các chương trình của chúng tôi hướng tới chứng chỉ. Điều đó có nghĩa là thay vì áp dụng các chương trình học truyền thống, các khóa học của chúng tôi tập trung vào việc chuẩn bị cho bạn vào thị trường CNTT với mục tiêu cuối cùng là bạn được chứng nhận. Việc có chứng chỉ phù hợp từ CompTIA, Amazon Web Services và VMware sẽ đưa bạn đi đúng hướng để có một sự nghiệp CNTT thành công và cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để có được công việc mơ ước.