Giá cả phải chăng Thạc sĩ về Divinity (MDIV)
Bằng trực tuyến

Sứ mệnh của chúng tôi


Trường Đại học Lucent là một tổ chức trực tuyến phi lợi nhuận cam kết trở thành trường thần học tốt nhất bằng cách cung cấp giáo dục chất lượng cao tại Mỹ với chi phí mọi người trên toàn thế giới có thể đủ khả năng.

Billy Graham

Khóa học School of Evangelism Online từ Hiệp hội Tin Lành Billy Graham có sẵn để tham gia như một phần của chương trình này.