آموزش آنلاین کتاب مقدس با قیمت مناسب

برنامه های الهیات

برنامه های ما با توجه به چالش های معنوی و مادی که وزرای انجیل در دنیای واقعی با آن روبرو هستند ، طراحی شده اند. مدارک تحصیلی ما ماهیتی عملی دارند و شما را با تمام مهارتهایی که برای انجام خدمات م inثر در کلیسا ، جامعه یا حوزه مأموریت خود نیاز دارید آماده می کنند.

ارتباط با ما

پشتیبانی آنلاین