மலிவு ஆன்லைன் கிறிஸ்தவ கல்லூரி

இறையியல் நிகழ்ச்சிகள்

நற்செய்தி அமைச்சர்கள் உண்மையான உலகில் எதிர்கொள்ளும் ஆன்மீக மற்றும் பொருள் சவால்களை கருத்தில் கொண்டு எங்கள் திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. எங்கள் பட்டங்கள் இயற்கையில் நடைமுறைக்குரியவை, மேலும் உங்கள் சர்ச், சமூகம் அல்லது மிஷன் துறையில் திறம்பட ஊழியம் செய்ய உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து திறன்களையும் உங்களுக்குத் தயார் செய்யும்.

எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

எங்களுடன் பேசுங்கள்