సరసమైన ఆన్‌లైన్ బైబిల్ కళాశాల

లాగిన్

వేదాంత కార్యక్రమాలు

వాస్తవ ప్రపంచంలో సువార్త మంత్రులు ఎదుర్కొంటున్న ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక సవాళ్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని మా కార్యక్రమాలు రూపొందించబడ్డాయి. మా డిగ్రీలు ప్రకృతిలో ఆచరణాత్మకమైనవి మరియు మీ చర్చి, సంఘం లేదా మిషన్ రంగంలో సమర్థవంతంగా సేవ చేయడానికి అవసరమైన అన్ని నైపుణ్యాలతో మిమ్మల్ని సిద్ధం చేస్తాయి.

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

మాతో మాట్లాడండి