Trường Cao đẳng Kinh thánh Trực tuyến Giá cả phải chăng

ĐĂNG NHẬP

Các chương trình thần học

Các chương trình của chúng tôi được thiết kế dựa trên những thách thức về tinh thần và vật chất mà các Bộ trưởng Phúc âm phải đối mặt trong thế giới thực. Các bằng cấp của chúng tôi có tính chất thực tế và sẽ chuẩn bị cho bạn tất cả các kỹ năng cần thiết để phục vụ hiệu quả trong Giáo hội, cộng đồng hoặc lĩnh vực truyền giáo của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ